wij benaderen de mens

in zijn totaliteit …

wij benaderen de mens

in zijn totaliteit …

wij benaderen de mens

in zijn totaliteit …

wij benaderen de mens

in zijn totaliteit …

wij benaderen de mens

in zijn totaliteit …

OSTEOPATHIE VOOR VOLWASSENEN EN BABY’S

In de kinepraktijk van Francis Weyts wordt er naast kinesitherapie en andere verwante behandelingen ook osteopathie in Edegem toegepast. Dit is een holistische therapie waarbij men zoekt naar de mogelijke verbanden tussen verschillende aandoeningen in een lichaam, in de hoop hierdoor meer aandacht te kunnen geven aan de primaire oorzaken dan aan de gevolgen en compensaties erop. Dat u bij deze groepspraktijk in goede handen bent, bewijst het feit dat Francis osteopaat is van Royal Victory Hockey Club Fanion Teams D1/H1.

 

BEHANDELING VAN ORGANEN

Wanneer men spreekt over osteopathie, denkt men meteen aan het kraken van gewrichten. Dit is echter maar een van de vele technieken waaruit u kan kiezen. Een ander misverstand steekt de kop op als men spreekt over de behandeling van organen. Hier wordt steeds sceptisch tegenover gestaan al is de bedoeling om voornamelijk te werken op een goede motiliteit. Ook de doorbloeding van de omgevingsweefsels zal bevorderd worden. Het proberen detecteren van die alarmpunten geeft meer inzicht in de mogelijke onderbewuste of bewuste stressfactoren die een negatieve invloed hebben op uw dagelijks leven en u ziek kunnen maken.

OSTEOPATHIE VOOR VOLWASSENEN

Bij het behandelen van volwassenen wordt er met verschillende technieken gewerkt: visceraal, cranio-sacraal en structureel. Bij deze laatste, de structurele behandeling, vestigt men de aandacht op de botten, gewrichten en de weke delen van uw lichaam. Het heeft enige raakvlakken met de manuele therapie, maar is toch duidelijk anders. Onder visceraal wordt de zachte mobiliserings- bewegingstechniek (listenings) verstaan. Dit vindt plaats ter hoogte van de organen voor een optimaliserende werking ervan. Cranio-sacraal daarentegen is een zeer zachte behandelingsmethode, waarbij de therapeut inwerkt op het cerebrospinaalvocht.

OSTEOPATHIE VOOR BABY’S

Osteopathie is een zeer zachte behandelingsmethode waardoor dit ideaal is om toe te passen bij baby’s. Vooral het geboortetrauma kan hierdoor verminderd worden. De schedel groeit in het eerste levensjaar het meest, waardoor dit voor de osteopaten bij de praktijk van Francis Weyts een belangrijk behandelpunt is. Met zeer zachte massagetechnieken werken ze in op het babyschedeltje om de natuurlijk groei-impulsen te stimuleren. Daarnaast kan een baby last hebben van veel verschillende klachten. Als de linker- en rechterhersenhelften goed samenwerken, treden later minder (leer- en concentratie) stoornissen op. Ook het maag-darmsysteem kan gestimuleerd worden met een massage op te juiste plaatsen van het lichaam. Achter de oren van de baby bevindt zich de hoofdzenuw, die een van de grote sturende mechanismen is om de darmfunctie goed te laten functioneren.

Hebt u vragen of wenst u een afspraak? Neem dan contact op met deze kinepraktijk in Edegem.